ECOSIT®

ECOnomic Supply In Time - ekonomiczne dostawy na czas

 1. Bollhoff Polska >
 2. Usługi >
 3. Systemy zaopatrzenia

Korzystać z potencjału oszczędności

Przy elementach złącznych (elementy klasy C) koszty procesu są nierównomiernie wysokie w stosunku do ceny elementu Podczas gdy wolumen zakupu stanowi jedynie 20% wartości, to powodują one 80% kosztów obsługi. Inaczej mówiąc: cena jednostkowa jest niska, natomiast zaopatrzenie drogie. Analizy pokazują, że przy pomocy ekonomicznych systemów dostarczania jest możliwa 50-procentowa oszczędność kosztów.

Charakterystyka

O systemie KANBAN

Kanban (jap. 看板, karta) powstał w latach 70. XX w w zakładach produkcyjnych Toyoty. Systemy kanbanowe należą do najstarszych metod kontroli produkcji na świecie.
Celem systemów kanbanowych jest minimalizacja stanów magazynowych w połączeniu ze wzrostem efektywności.

Łączyć usługi i redukować koszty

Jako międzynarodowy usługodawca w technice łączenia, montażu i systemów posiadamy Know-how i środki dla ekonomicznego zaopatrzenia i logistyki. Przy pomocy pakietu usług ECOSIT® przejmujemy od naszych klientów kompletny łańcuch dostaw:
dyspozycja, zaopatrzenie, kontrola jakości, magazynowanie i wewnątrzzakładowa dystrybucja aż po taśmę produkcyjną. Każdy system ECOSIT® jest indywidualnym rozwiązaniem dla klienta i bazuje na partnerskiej współpracy z naszymi klientami. Obok wzrostu efektywności i oszczędności kosztów ważną rolę odgrywają wysoka jakość i przejrzystość działania.

Zastosowanie

ECOSIT® – trzy kroki do większej efektywności

ECOSIT®

Specyficzne wymagania i indywidualne życzenia naszych klientów są na pierwszym miejscu przy wdrażaniu systemu zaopatrzenia ECOSIT®.
Przy czym współpraca z naszymi klientami jest podzielona na trzy etapy:

Analiza
Z miejsca zostaje ustalona aktualna sytuacja klientów. Przy tym zostają uwzględnione między innymi istniejące struktury, indywidualne przebiegi i ramowe warunki logistyczne oraz systemy elektronicznego przetwarzania danych.

Faza projektowa
Eksperci firmy Böllhoff tworzą wspólnie z klientami zespół projektowy/doradczy i poświęcają się wszystkim obszarom operacyjnym. Wspólnie opracowywane wyniki tworzą podstawy planu działania dla specyficznego zastosowania ECOSIT®.
Zastosowanie
Następnie klient sporządza ogólną dyspozycję dla elementów, które poprzez ECOSIT® powinny zostać zabezpieczone. Jako baza służy zapotrzebowanie z przeszłych okresów lub przegląd potrzeb w połączeniu z planowaniem produkcji. Dla każdego artykułu pracownik firmy Böllhoff ustala zapas minimalny, który jest rezerwowany automatycznie dla klienta.
Proces ten przebiega oczywiście w sposób dynamiczny:
Dane z ogólnej dyspozycji służą jako punkt wyjścia. Podstawą dalszych dyspozycji jest rzeczywiste zużycie. Tylko w przypadku gruntownych modyfikacji zapotrzebowania, np. przez nowy profil produktu lub zmiany stopnia obciążenia produkcji, jest wymagana informacja od klienta.
Wiecej efektywności
Mając na celu upraszczanie procesów, optymalne wykorzystanie potencjału i 100% realizację przebiegu, ECOSIT® zamyka wszystkie procesy operacyjne.

Warianty

Indywidualne systemy ECOSIT® klientów

ECOSIT® zawiera różnorodne formy obsługi. Uzgodnienia odnośnie każdego artykułu i wymagania klienta urealniają najlepiej nadające się rozwiązanie. We wszystkich przypadkach zagwarantowane jest zorientowane na potrzeby i czas zaopatrzenia, aby zapewnić 100% dostępności.

Nasze systemy zarządzania częściami C

 • ECOSIT® RFID Bin – innowacyjny system kanbanowy

  RFID Bin – innowacyjny system kanbanowy

  System jest prosty i pewny, ponieważ wszystkie istotne dane zachowywane są w nadajnikach RFID umieszczonych na pojemnikach. Kiedy tylko pojemnik zostaje opróżniony, umieszczany jest w specjalnym pojemniku zbiorczym umieszczonym obok lub za regałem. Dane są automatycznie odczytane i wysłane do systemu ERP Böllhoffa.
  Proces zajmuje kilka sekund i nie wymaga „ręcznej” interwencji, co oznacza że dostawy mogą być robione szybciej i bardziej elastycznie niż w przeszłości.

 • ECOSIT® Skrzynka RFID – System Kanban – szybki do zainstalowania

  RFID Box –System Kanban – szybki do zainstalowania

  Wszystkie istotne informacje zapisane są na etykietach RFID. W momencie kiedy kończy się zapas na danym artykule, etykieta wrzucana jest po prostu do skrzynki RFID. Tym samym zostanie wygenerowane zamówienie i automatycznie przekazane do firmy Böllhoff. Skrzynkę RFID instaluje się łatwo i szybko. Wymaga jedynie podłączenia zasilania.

 • SingleBin – jednopojemnikowy system kanbanowy

  SingleBin – jednopojemnikowy system kanbanowy

  Dla każdego artykułu na regale klienta stoi pojemnik. Zanim zapas zostanie zużyty, wypełniamy pojemniki tym artykułem w określony sposób.

 • MultiBin – wielopojemnikowy system kanbanowy

  MultiBin – wielopojemnikowy system kanbanowy

  Dla tego samego artykułu na regale klienta stoją dwa lub więcej pojemników. Jeżeli pojemnik jest opróżniony, zostaje wymieniony w czasie następnej dostawy na inny napełniony przez nas. W międzyczasie klient sięga po towar na składzie.

 • ShelfScan – kanban z technologią skanowania

  ShelfScan – kanban z technologią skanowania

  Opracowanie następuje z użyciem skanera firmy Böllhoff bez użycia pojemników. Za pomocą skanera klient przekazuje swoje zapotrzebowanie do firmy Böllhoff i sam zarządza regałami po dostawie.

 • ScanCard – zarządzanie częsciami C za pomoca kart kanbanowych

  ScanCard – zarządzanie częsciami C za pomoca kart kanbanowych

  Zaopatrzenie jest sterowane za pomocą kart kanban i następuje bez pojemników. Pracownik firmy Böllhoff dostarcza towary w oryginalnych opakowaniach do zdefiniowanego miejsca wyładowania.

Zalety

Podsumowanie korzyści

 • indywidualne rozwiązania dla klienta
 • redukcja ilosci dostawówoptymalizacja procesów wewnątrzzakładowych
 • obniżenie nakładu planowania i sterowania
 • 100% gotowość dostaw
 • najwyższa jakość zgodna z ISO/TS 16949:2002
 • redukcja zapasów magazynowych, powierzchni magazynowej oraz wysokości zobowiązań
 • doradztwo technicznezapytania i ocena on-line ECOLINE®
 • uproszczenie inwentaryzacji zgodnie z § 240 f. HGB
 • bezpieczeństwo przyszłości

ReferencjePrzegląd

Dalsze informacje znajdziesz w naszym Przeglądzie Produktów i Usług.

Do pobrania

Böllhoff jest certyfikowany

Sprawdź tutaj w jakich obszarach !

Certyfikaty i standardy

Kontakt

Oczekujesz doradztwa lub informacji odnośnie produktów?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.