Usługi

Oferujemy Państwu szerokie spektrum usług wokół elementów złącznych

  1. Bollhoff Polska >
  2. Usługi

Rozwiązania serwisowe

Cena elementów złącznych to tylko 20% kosztów związanych z ich zastosowaniem. Prawdziwy potencjał oszczędności - pozostałe 80% - tkwi w kosztach procesowych: związanych z zakupem, logistyką, magazynowaniem, przygotowaniem do montażu i samym montażem.

Optymalizacja kosztów w łańcuchu wartości dodanej u naszych klientów jest na pierwszym planie naszej działalności. Nasz pakiet usług jest ściśle ukierunkowany na optymalizację procesów i obniżanie kosztów.

Taki jest właśnie cel naszych systemów zaopatrzenia ECOSIT®  opartych o kanban, doradztwa technicznego ECOTECH, czy dostaw w ramach ECOTRADE.Konkretny przykład – Technika zastosowań

RailCab - Nowa technika kolejowa z Paderborn

Projket badawczy RailCab jest wspierany poprzez doradztwo aplikacyjne ze strony Böllhoff przy realizacji w zakresie 1:1

 


Böllhoff jest certyfikowany

Sprawdź tutaj w jakich obszarach !

Certyfikaty i standardy

Kontakt

Potrzebujesz doradctwa lub informacji odnośnie produktów?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.