Dane spółki

 

  1. Bollhoff Polska

Dane spółki

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.

ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław

tel./fax: +48 71 387 85 31

NIP 8992535411
KRS 0000234136

e-mail: biuro@bollhoff.com

Kapital 3.650.000 PLN

Wskazówka prawna

Wszystkie dane i informacje zawarte na naszych stronach internetowych zostały dokładnie wyszukane i sprawdzone przez pracowników Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG lub osoby trzecie. Informacje te są serwisem Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG i nie zastępują osobistego doradztwa przez pracowników naszego przedsiębiorstwa.
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG nie odpowiada za poprawność, kompletność i aktualność tych stron.
 
Wszystkie informacje służą wyłącznie do informowania osób odwiedzających te strony internetowe.
 
Odpowiedzialność jest ograniczona do nieumyślnego zamiaru i ciężkiej winy nieumyślnej.
Na stronach internetowych Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG, po sprawdzeniu treści w czasie pierwszego połączenia, jest możliwe przekierowanie linków do innych stron w internecie.
Dla wszystkich tych linków obowiązuje: Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG wyjaśnia wyraźnie, że nie ma żadnego wpływu na kształtowanie i treść przekierowanych stron, jak i ewentualnych zmian po pierwszym umieszczeniu tych linków do tych stron. Odpowiedzialność za kształtowanie i treści przekierowanych stron internetowych ponoszą sami oferujący.
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG nie jest odpowiedzialny za treść takich stron osób trzecich i nie przywłaszcza sobie ich treści. To wyjaśnienie obowiązuje dla wszystkich na tej stronie ukazanych linków i dla wszystkich treści tych stron do których prowadzą widoczne znaki, przyciski czy linki.
W przypadku informacji, ze treść takich stron osób trzecich narusza przepisy prawne, Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG skasuje te linki do tych stron w ramach swoich możliwości technicznych.
 
Strony internetowe Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG mogę być przekierowywane bez wiedzy przynależących przedsiębiorstw z innych stron internetowych za pomocą linków.
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG nie ponosi odpowiedzialności za przedstawienie, treść i jakiekolwiek połączenie z jej przedsiębiorstwem na stronach internetowych osób trzecich.
 
Poza tym Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnienia oddanych do dyspozycji informacji. Treść i struktura stron internetowych Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji i danych, szczególnie użycie tekstów , części tekstów, jak i materiałów rysunkowych wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Wilhelm Böllhoff GmbH & Co.KG
 
Strona jest wyposażona w narzędzie służące do monitorowania aktywności odwiedzających stronę tak zwanych „Cookies” to znaczy plików, które zapisują się na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje uzyskane poprzez „Cookies” o wykorzystaniu tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) są przenoszone na serwer grupy Böllhoff w Niemczech i tam zapisywane.
Te informacje służą do monitorowania aktywności internetowej. Grupa Böllhoff przekaże ewentualnie te informacje osobom trzecim, o ile jest to prawnie dopuszczalne i o ile osoby trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie grupy Böllhoff.
Możecie Państwo uniemożliwić instalację „Cookies” poprzez odpowiednie ustawienia Państwa wyszukiwarki. Zwracamy uwagę na to, że w tym przypadku możecie Państwo nie móc korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Korzystając z tej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie pobranych przez Państwa danych w sposób wcześniej opisany i do opisanych wyżej celów.

© 02/2011Nowości

Aktualności z "domu" Böllhoff!

Nowości

Böllhoff jest certyfikowany

Sprawdź tutaj w jakich obszarach !

Certyfikaty i standardy

Kontakt

Potrzebujesz doradctwa lub informacji odnośnie produktów?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.