Profil i kompetencje

  1. Bollhoff Polska >
  2. Przedsiębiorstwo >
  3. Profil i kompetencje

Böllhoff – kompetentny partner

Böllhoff podzielił dla potrzeb swoich klientów przedsiębiorstwo na dwa obszary, które działają każdorazowo jako kompletny oferent i technologiczny partner. W codziennej praktyce wysokowykwalifikowany technicznie team doradców dba na miejscu o klientów.

Technika połączeń i montażu

Böllhoff jest specjalistą w dziedzinie rozwoju innowacyjnych i o wysokiej jakości technologii łączenia oraz przynależnych do niej systemów montażowych. Przy tym Böllhoff jest obecny na wszystkich ważnych rynkach za pośrednictwem swoich międzynarodowych oddziałów, agentur i zakładów produkcyjnych.

Przedsiębiorstwo oferuje rozwiązania dla tworzyw metalicznych jak i tworzyw sztucznych w obrębie techniki połączeń nitami, techniki gwintowej, techniki połączeń detali z tworzyw sztucznych jak i techniki szybkich zamknięć- wszystko we współudziale z szerokim spektrum systemów montażowych , od ręcznych przyrządów do zautomatyzowanych systemów w liniach produkcyjnych. Na przyszłość Böllhoff rozwija wspólnie ze swoimi klientami z przemysłu motoryzacyjnego, lotnictwa i innych branż nowe technologie połączeń dla nowoczesnych tworzyw i sposobów konstrukcji.

W końcu technologia połączeń musi spełniać nowoczesne wymagania klientów i jednocześnie sprostać ostrej dyscyplinie redukcji kosztów wobec rosnącej międzynarodowej konkurencji. Na tym obszarze Böllhoff chce swoimi rozwiązaniami przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności klientów. Przy tym Böllhoff może polegać na technicznym Know-how i długoletnim doświadczeniu swoich pracowników.

Usługodawca elementów złącznych

Böllhoff jest konsekwentnie nastawiony na wymagania klientów. Obok szerokiej palety elementów złącznych dostępne są szczególnie różnorodne usługi, które przyczyniają się znacząco do odciążenia i uproszczenia łańcucha wartości dodanej u klientów.

Pod nazwą ECOSIT® Böllhoff koncentruje swoje logistyczne usługi wokół wymagań nowoczesnej logistyki. Optymalizacja przepływu materiałów obejmuje zakup, zarządzanie i zaopatrzenie. ECOSIT® dba o szybsze i efektywniejsze procesy u klienta.

Za pomocą ECOTECH Böllhoff przenosi swoje wykształcone kompetencje doradcy technicznego do współpracy ze swoimi klientami. Do wyzwań należą optymalizacja powstających zastosowań jak nowe konstrukcje elementów rysunkowych i specjalnych.

Nowoczesne rozwiązania eBusiness są w Böllhoff bazą dla efektywnej komunikacji i wymiany danych z całego świata. Pakiet usług ECOLINE® to platforma całkowitego i szybkiego przepływu informacji pomiędzy Böllhoff a klientami.

Klienci, którzy chcieliby indywidualnie konfekcjonować elementy złączne Böllhoff i nabyć je zapakowane w woreczkach, decydują się na usługę ECOPACK. Oferta obejmuje doradztwo optymalnych rozwiązań opakowań jak i oznakowanie woreczków przez etykiety i nadruki.Böllhoff jest certyfikowany

Sprawdź tutaj w jakich obszarach !

Certyfikaty i standardy

Samoświadomość

Broszura wizerunkowa o grupie Böllhoff !

Do pobrania

Kontakt

Potrzebujesz doradctwa lub informacji odnośnie produktów?

Kontakt

Corporate video of the Böllhoff Group


BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.