NORD-LOCK®

Zabezpieczenie połączenia

 1. Bollhoff Polska >
 2. Elementy złączne >
 3. Specjalne elementy złączne >
 4. Podkładki zabezpieczające NORD-LOCK®

NORD-LOCK® Para podkładek zabezpieczających

Jest to element zabezpieczający wg normy DIN 25 201, który zabezpiecza śrubę napięciem a nie tarciem, dlatego połączenie jest mocniejsze.

Charakterystyka

NORD-LOCK® Para podkładek zabezpieczających

Obie podkładki NORD LOCK® mają na wewnętrznych powierzchniach kliny, a na zewnętrznych - promieniste żebra. Kąt nachylenia klinów wewnętrznych "α" jest zawsze większy od skoku "β". Sklejone w pary podkładki używane są tak, aby kliny skierowane były do siebie nawzajem, a promieniste żebra - na zewnątrz.

Zasada działania

Bezpośrednie wkręcanie do plastiku

Kiedy śruba lub nakrętka jest dokręcana, promieniste żebra podkładki NORD-LOCK® zagłebiają się w powierzchnie kontaktową. Odtąd obie podkładki są już mocno osadzone, a ruch jest możliwy tylko pomiędzy powierzchniami klinowymi. Już wtedy, podczas próby nieznacznego odkręcenia występuje wstępne obciążenie, ze względu na blokadę klina. W efekcie śruba blokuje się. NORD-LOCK® gwarantuje niezawodne zabezpieczenie połaczenia gwintowego, nawet dla ekstremalnych wibracji lub obciążeń dynamicznych. Ze względu na twardość podkładek NORD-LOCK®, mogą być one stosowane także do śrub wytrzymałości do klasy 12.9.

Korzyści

NORD-LOCK® Para podkładek zabezpieczających

System zabezpieczania NORD-LOCK®korzysta z różnicy pomiędzy kątem nachylenia klinów a skokiem gwintu, do skutecznego blokowania połączeń śrubowych w krytycznych zastosowaniach.
Niesie to za sobą szereg korzyści:

 • Maksymalne bezpieczeństwo przykręcenia w klasie do 12.9
 • Niezawodność połączenia nawet w ekstremalnych wibracjach i obciążeniach dynamicznych
 • Łatwy montaż i demontaż, możliwość wielokrotnego użytku
 • Funkcja blokowania sił o wysokim i niskim napięciu wstępnym
 • Ten sam zakres temperatury pracy co śruba / nakrętka
 • Rozwiązanie delikatne dla powierzchni kontaktowej
 • Brak chromu (VI)


Zabezpieczenie połączeń śrubowych

Zamów bezpłatną broszurę Zabezpieczanie połączeń śrubowych.

Tel: +48 71 387 85 31 wewn. 40.

Do pobrania

Kontakt

Dokładna informacja na temat naszych produktów

Kontakt
Das Teaser-Element 3 ist nicht definiert, obwohl im Teaser-Header angegeben.

NORD-LOCK® Zasada działania


BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.